Aktuálny ročník

Milí kolegovia,

srdečne Vás pozývame na 4. ročník odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov “Akademické akcenty” konaného pod záštitou dekana Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc., ktorý sa uskutoční dňa

09.12.2013 o 9.00 hod.

v priestoroch

Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy

na Tomášikovej ul. č. 20 v Bratislave

so zameraním na aktuálne otázky právnej teórie a praxe.

Výstupy z odborného seminára budú publikované v recenzovanom zborníku.

O zaslanie prihlášok Vás prosíme najneskôr do dňa 01.12.2013.

O zaslanie príspevkov Vás prosíme najneskôr do dňa 15.01.2014.

Chcem sa opýtať:

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese akcenty@uninova.sk.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

S pozdravom,

Organizačný výbor

 

Reklamy