Všeobecne

Milí kolegovia,

akademické Akcenty sú odborný seminár organizovaný doktorandmi pre doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a odborníkov pôsobiacich v oblasti právnej teórie a praxe.

Akademické Akcenty ako odborný seminár nie sú zamerané samostatne na jednotlivé právne odvetia alebo ich pododvetvia, ale na aktuálne teoretické a praktické otázky právneho poriadku ako celku. Z tohto dôvodu si každý účastník Akademických Akcentov môže zvoliť svoju vlastnú tému, ktorou prispeje do obsahu nášho a dúfame, že aj vášho odborného seminára.

Našim hlavným cieľom je vytvoriť Akcentami priestor pre výmenu zaujímavých názorov a položiť základy nielen pre budúcu profesionálnu spoluprácu, ale aj dlhodobé osobné priateľstvá a preto dúfame, že vás vyššie uvedené riadky zaujali a obohatíte Akcenty vašou účasťou.

Organizačný výbor Akademických Akcentov

Reklamy