Organizačný výbor

  • Mgr. JUDr. Martin Vlha, PhD. – odborný asistent, Ústav verejného práva FP PEVŠ
  • JUDr. Marcela Tóthová, PhD. – odborná asistentka, Ústav verejného práva FP PEVŠ
  • Mgr. Petra Petríková – interná doktorandka, Ústav medzinárodného a európskeho práva FP PEVŠ
  • Mgr. Lucia Laciaková – interná doktorandka, Ústav verejného práva FP PEVŠ
  • JUDr. Jana Lengyelová – interná doktorandka, Ústav verejného práva FP PEVŠ
  • JUDr. Veronika Skorková, PhD. – odborná asistentka, Ústav súkromného práva FP PEVŠ
  • JUDr. Andrej Karpat, PhD. – odborný asistent, Ústav medzinárodného a európskeho práva FP PEVŠ
Reklamy