Príspevok

Milí kolegovia, týmto si Vás dovoľujeme upozorniť, že účasť a prednes príspevku je podmienkou pre uverejnenie jeho písomného znenia v recenzovanom zborníku.

Príspevky, ktoré nebudú spĺňať uvedené formálne požiadavky, nebudú publikované. Za pochopenie a rešpektovanie pokynov Vám ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Pokyny pre spracovanie príspevku si môžte stiahnuť tu.

Vzor príspevku spracovaný podľa pokynov si môžte pozrieť tu.

Organizačný výbor Akademických Akcentov

Reklamy