2010

Prvý ročník odborného seminára Akademické Akcenty sa uskutočnil na pôde Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy dňa 09. septembra 2010. Program Akcentov 2010 nájdete tu.

Zborník z tohto ročníka Akademických Akcentov vyšiel vo vydavateľstve EUROKÓDEX a objednať si ho môžte na tejto stránke, alebo v elektronickej podobe prezrieť tu.

Správu z priebehu tohto ročníka Akcentov vypracoval náš kolega Mgr. Marek Pipa z UPJŠ v Košiciach za čo sme mu vďační. Správu si môžte prečítať tu.

Reklamy