2011

Druhý ročník odborného seminára Akademické Akcenty sa uskutočnil na pôde Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy dňa 22. septembra 2011.

Program Akcentov 2011 nájdete tu.

Zborník z odborného seminára Akademické Akcenty 2011 bude vydaný v priebehu mesiaca september 2012.

Reklamy