Zaregistrujte sa!

Postup registrácie:

  1. Vyplňte registračný formulár, ktorý stiahnete tu.
  2. Vyplnený registračný formulár zašlite ako prílohu na túto adresu.

Registrovať sa môžte najneskôr do 01. 12. 2013

Organizačný výbor si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu z kapacitných dôvodov, alebo pre obsahovú nezhodu registrovaného príspevku s témou odborného seminára.


Reklamy